Brede School Utrecht licht kinderen voor over sociale media

png

De Brede school Utrecht is dit jaar een project gestart waarbij scholieren uit het tweede en vierde jaar van het voortgezet onderwijs leerlingen uit de groepen 7 van de scholen die vallen onder de Brede school voorlicht over het gebruik van sociale media en de gevaren die daarmee samengaan.

Het project was een idee van leerkracht Sanne Kuyt, die zelf als zzp’er ook regelmatig ouders inlicht over de sociale media. Hij merkte dat kinderen vaak moeilijk dingen aannemen van volwassenen en kwam daarom met het idee om middelbare scholieren de kinderen voor te laten lichten. De kinderen kijken vaak op tegen deze scholieren en nemen van hen eenvoudiger dingen aan. Daarnaast zijn middelbare scholieren vaak zelf beter op de hoogte van de sociale media dan de ouders en daardoor worden dus twee vliegen in een klap geslagen.

De Brede school vond het een interessant project en heeft inmiddels bij de gemeente subsidie weten te krijgen voor de uitvoering van het project. De eerste leerlingen hebben inmiddels de voorlichting, die wordt gegeven met behulp van maxclass, ontvangen en zijn positief over het project.

(Foto: Lerkracht Sanne Kuyt, via Mindnote.nl)

Have your say