Maatschappelijke projecten in Utrecht

Utrecht is een regio die zeer actief is op het gebied van maatschappelijke projecten. Er worden jaarlijks enorm veel maatschappelijke projecten uitgevoerd en er zijn vele organisaties die zich inzetten om van de stad een sterker en hechter geheel te maken.

Maatschappelijke problemen zijn de laatste jaren door het hele land steeds nadrukkelijker in het licht gekomen en een grote stad als Utrecht met inwoners uit alle windstreken van de wereld heeft uiteraard ook hier en daar de nodige maatschappelijke problemen. Zowel de gemeente als de gemeenschap realiseert zich dat en daarom zijn de gemeente en veel inwoners en bedrijven bereid om te investeren in een betere gemeenschap.

De inwoners van Utrecht en bedrijven in de regio verzamelen zich in een organisatie en zij bieden vervolgens in de vorm van projecten hulp aan inwoners die dit nodig hebben. Voorbeelden van succesvolle projecten zijn bijvoorbeeld Helden na MaS waarbij middelbare scholieren een maatschappelijke stage moeten uitvoeren en de VoorleesExpress waarbij kinderen en/of gezinnen met een taalachterstand bezoek krijgen van vrijwilligers die wekelijks een verhaal voorlezen. Verder steunt de gemeente Utrecht vele projecten door middel van subsidies en ook grote bedrijven als de Rabobank zijn bereid gebleken om te investeren in veelbelovende maatschappelijk projecten.

Het doel van de maatschappelijk projecten is vrij eenvoudig samen te vatten. Ze willen stap voor stap op weg naar een saamhorige gemeenschap waar iedereen elkaar respecteert, waar mensen elkaar proberen te helpen en waar alle mensen een naar Nederlandse maatstaven fijn leven leiden. Het kan niet allemaal in een dag worden bereikt, maar de basis is gelegd en men zal steeds dichter bij de perfecte gemeenschap komen.

Have your say